info@garagekooistra.com

Logo Garage Kooistra

Privacy Verklaring

Garage Kooistra, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die wij verkrijgen door het gebruik van onze website.

Deze verklaring is opgesteld op 26 juli 2021 en zal op basis van wijzigingen in onze bedrijfsvoering of veranderde regelgeving aangepast worden. Om op de hoogte te zijn van de actuele privacyverklaring is het voor u van belang om er met enige regelmaat kennis van te nemen.

Contactgegevens:

info@garagekooistra.com
Cruquiusweg 2
6827 BL  Arnhem
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garage Kooistra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Garage Kooistra verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Persoonsgegevens van minderjarigen

De website richt zich nadrukkelijk niet op minderjarigen of de verwerking van hun persoonsgegevens. Indien toch persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt zijn, dan kunt u ons benaderen om deze te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garage Kooistra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Behandelen van uw vraag/verzoek
  • Om de website persoonlijk te maken plaatsen wij foto’s, nadat hiervoor – voor zover nodig – toestemming verkregen is.
  • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren

Garage Kooistra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Voor andere verwerkingen via de website vragen wij u vooraf om toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Garage Kooistra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Garage Kooistra) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garage Kooistra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van het contactformulier bewaren wij tot 6 maanden na afhandeling van uw verzoek. Deze termijn is in de praktijk voldoende gebleken om “vervolgvragen” te kunnen beantwoorden.
Indien op basis van het contactformulier een overeenkomst tot stand komt dan blijven uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn (7 jaar) opgeslagen in onze financiële administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Garage Kooistra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Garage Kooistra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming verstrekt Garage Kooistra uw persoonsgegevens aan overige derden.

Voor de verwerking van persoonsgegevens via de website maken wij uitsluitend gebruik van de leverancier van de webhosting als verwerker.

Het gebruik van social media

Onze website maakt gebruik van de volgende social media buttons: Facebook en Instagram. Deze buttons verwijzen u door naar ons bedrijfsaccount. Door het klikken op een button, stuurt u persoonsgegevens door naar deze social media kanalen. Het privacy beleid van deze social media kanalen kunt u hier vinden:


Facebook: nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Garage Kooistra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en indien vereist toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garage Kooistra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@garagekooistra.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Garage Kooistra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen wij door:

  • De persoonsgegevens te versturen middels een beveiligde verbinding (Https)
  • Inzet van passwords, user-autorisaties en en virusbescherming op de gebruikte systemen en toepassingen
  • Aanhouden van een backup van de bestanden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@garagekooistra.com.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@garagekooistra.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Garage Kooistra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons